In gesprek met Anita Derks, spreker tijdens de ROB-dag

directeur Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind

Op 5 oktober is de Regionale Onderbouwdag in Zwolle. Steeds meer pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten onderbouw, managers, coördinatoren en directeuren melden zich aan. Tijd voor een gesprek met spreker Anita Derk. Zij is directeur Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind en geeft een lezing tijdens de ROB-dag. Een eerste kennismaking …

Onderwijs, sport en bewegen: vertel eens

Na haar start als docent bewegingsonderwijs heeft Anita de Pabo gedaan. Daar werd ze geraakt. “Jonge kinderen bieden zo’n rijke situatie, wat zijn ze bewegend en inlevend. Dat greep mij zo, vertelt Anita. “Ik had het geluk om tijdens mijn stage twee totaal verschillende onderwijssituaties te ervaren. Een situatie met werkbladen, kleuren binnen de lijntjes, kinderen kort houden, een bouwhoek die op slot zat en zitten aan tafeltjes waar vaak gecorrigeerd werd. En per toeval ontdekte ik dat het ook anders kon. Ik kwam in een levendige klas met bewegende en betrokken kinderen, er werd met plezier (in hoeken) gespeeld en gewerkt. Veel actiever, een verrijking voor mij. Vanaf dat moment werk ik aan de ontwikkeling van goed onderwijs voor het jonge kind. Natuurlijk staan bewegen, spelen en leren hierbij centraal. Bij de ontwikkeling en implementatie zijn pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw belangrijk. En wat is er mooier om samen tijdens de ROB-dag in beweging te komen”.

Situaties waarin kinderen initiatieven kunnen nemen, mogen bewegen, kunnen spelen zijn zoveel rijker dan voor-geprogrammeerde lessituaties zonder inbreng van kinderen.

Wat wordt de inhoud, waar ga je op in?

Anita slaat op de ROB-dag een brug tussen wetenschap en praktijk. Je ervaart de kracht van bewegen, spelen en leren. Een aantal onderwerpen die aan bod komen:

 • Bewegend spelen en leren: wat is het wel en niet?
 • Jouw dagelijkse mindset als belangrijkste succesfactor
 • Kijken door een bril van betrokkenheid en welbevinden.
 • Waar gaat een kind van ‘aan’?
 • Betrokkenheid realiseren met betekenisvolle activiteiten.
 • Betekenisvolle activiteiten en thema’s: tips en valkuilen
 • Meebewegen: hoe doe je dat?
 • Het jonge kind, taalontwikkeling en gelijke kansen
 • Het belang van de juiste (be)weging: iets doen of juist laten?
 • Hoe kun je klein beginnen?
 • PM’ers en leerkrachten onderbouw: hier begint het
 • Wetenschappelijke inzichten vertaald naar jouw praktijk
 • Belangrijke misvattingen rondom het jonge kind, pm’ers en leerkrachten
 • Pilot’s op Pabo’s en de uitkomsten landelijk overleg curriculum Pabo’s

Praktische info

 • Datum ROB-dag event: 5 oktober 2022
 • Locatie: Hogeschool Viaa in Zwolle
 • Tijd: van 15:00 tot 19:30 uur
 • Prijs ROB PLUS: € 325,- (live event plus online sessies)