Brochure ‘Ruimte in regels’

Dit boekje is geschreven om u te helpen. Om u duidelijkheid te geven over administratie en verantwoording en wat de onderwijswet- en regelgeving hierin nou eigenlijk precies van u vraagt. En hoeveel ruimte u heeft om hier zelf vorm aan te geven. Want dat is misschien wel meer dan u denkt.

Lees verder

Werken aan doelen en inhouden in het spel – SLO context po – juni 2016, nummer 13

‘We kunnen de ontwikkeling van de kleuters nu beter volgen en stimuleren”. SLO heeft voor het jonge kind inhouden beschreven en daarbij doelen geformuleerd. Deze geven houvast en richting aan het didactisch handelen. ‘Je hebt sneller zicht op de ontwikkeling van kinderen en kunt daar beter bij aansluiten met je activiteiten’. ‘Een goede doorgaande lijn geeft een leerkracht houvast bij het maken van een beredeneerd aanbod’, vertelt Gaby van der Linde.

Lees verder

Position paper PO-Raad– Toekomst van het kleuteronderwijs

‘Laat die kinderen toch lekker spelen.’ Een vaak gehoord verwijt, ook aan de PO-Raad, als het gaat om het streven naar professionele begeleiding van kinderen op jonge leeftijd om zo kinderen meer kansen te geven en de overgangen van kinderopvang naar kleuteronderwijs naar groep 3 soepeler laten verlopen. Kinderen moeten inderdaad spelen. En vanuit dat spel kunnen ze weer van alles leren. Er is dan ook sprake van een vermeende tegenstelling van spelen en leren: het is niet òf spelen òf leren.

Lees verder