Brochure ‘Ruimte in regels’

Dit boekje is geschreven om u te helpen. Om u duidelijkheid te geven over administratie en verantwoording en wat de onderwijswet- en regelgeving hierin nou eigenlijk precies van u vraagt. En hoeveel ruimte u heeft om hier zelf vorm aan te geven. Want dat is misschien wel meer dan u denkt.

Download hier het boekje

Dit document is een coproductie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs.