Position paper PO-Raad– Toekomst van het kleuteronderwijs

‘Laat die kinderen toch lekker spelen.’ Een vaak gehoord verwijt, ook aan de PO-Raad, als het gaat om het streven naar professionele begeleiding van kinderen op jonge leeftijd om zo kinderen meer kansen te geven en de overgangen van kinderopvang naar kleuteronderwijs naar groep 3 soepeler laten verlopen. Kinderen moeten inderdaad spelen. En vanuit dat spel kunnen ze weer van alles leren. Er is dan ook sprake van een vermeende tegenstelling van spelen en leren: het is niet òf spelen òf leren.

Download PDF

Aanbod Hogeschool Viaa