Werken aan doelen en inhouden in het spel – SLO context po – juni 2016, nummer 13

‘We kunnen de ontwikkeling van de kleuters nu beter volgen en stimuleren”. SLO heeft voor het jonge kind inhouden beschreven en daarbij doelen geformuleerd. Deze geven houvast en richting aan het didactisch handelen. ‘Je hebt sneller zicht op de ontwikkeling van kinderen en kunt daar beter bij aansluiten met je activiteiten’. ‘Een goede doorgaande lijn geeft een leerkracht houvast bij het maken van een beredeneerd aanbod’, vertelt Gaby van der Linde.

Download PDF

Aanbod Hogeschool Viaa

Aanbod IJsselgroep