Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat door

De meeste mensen erkennen het belang van spel voor de ontwikkeling van het jonge kind, maar de ervaring leert dat er op verschillende manieren naar spel wordt gekeken: wat verstaan wij onder spel, waaraan moet het voldoen wil het een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
kinderen en welke rol moeten leerkrachten innemen? Willemieke De Jong zet in haar artikel de nieuwste inzichten op een rij en neemt u mee in de ontwikkeling van het spelconcept.

Lees verder

Hoe kan ik kinderen laten spelen maar toch alle doelen behalen?

Het is een pleidooi voor het spel in een rijke context, waar alle doelen in verwerkt zijn. Hierbij maakt de leerkracht het verschil door dagelijkse aandacht voor de kinderen tjidens het spel en tijd voor betekenisvolle aandacht. ‘Kinderen leren meer van gesprek over hun eigen constructie, dan van het probleem van PomPom’

Lees verder

Spelen is leren! Ook in Rwanda!

‘Moeder’ (6 jaar) stuurt een van ‘haar’ kinderen (4-6 jaar) erop uit om water te halen. “Wees wel zuinig met het water, want in deze droge periode kan het water opraken!”

Lees verder

Zelfsturing/ Executieve Functies bij peuters en kleuters en de rol van de IB’er

Het spel is bij jonge kinderen uitermate geschikt om de zelfsturing te bevorderen. We denken dan aan het ontwikkelen van de executieve functies. Dit kan bij jonge kinderen door het maken van spelscripts, het gebruik van stappenplannetjes, e.d.

Het blijkt dat de resultaten van bijv. het aanleren van fonologische vaardigheden voor een groot deel afhankelijk zijn van de zelfsturing. Meer weten? Download onderstaande brochure en artikel.

Lees verder