Hoe kan ik kinderen laten spelen maar toch alle doelen behalen?

Het is een pleidooi voor het spel in een rijke context, waar alle doelen in verwerkt zijn. Hierbij maakt de leerkracht het verschil door dagelijkse aandacht voor de kinderen tjidens het spel en tijd voor betekenisvolle aandacht. ‘Kinderen leren meer van gesprek over hun eigen constructie, dan van het probleem van PomPom’

Jan 3, 2017 

B. Magazine 2016-2017 Pedagogiek & Didactiek

Bron: Link naar artikel van Annerieke Boland

Aanbod Viaa: