Werken aan doelen en inhouden in het spel – SLO context po – juni 2016, nummer 13

‘We kunnen de ontwikkeling van de kleuters nu beter volgen en stimuleren”. SLO heeft voor het jonge kind inhouden beschreven en daarbij doelen geformuleerd. Deze geven houvast en richting aan het didactisch handelen. ‘Je hebt sneller zicht op de ontwikkeling van kinderen en kunt daar beter bij aansluiten met je activiteiten’. ‘Een goede doorgaande lijn geeft een leerkracht houvast bij het maken van een beredeneerd aanbod’, vertelt Gaby van der Linde.

Lees verder

Het jonge kind. Onderwijs aan jonge kinderen: intersubjectiviteit als onderlegger voor ontwikkeling

Lectorale rede va Annerieke Boland bij haar inauguratie tot lector spel bij de pabo.

Ze toont het belang van spel aan. Jonge kinderen moeten spelen! Manipuleren, ontdekken, onderzoeken en grijpen gaat vooraf aan begrijpen! Het spel is ook de manier van leren waarin naast kwalificatie en socialisatie de vorming tot een verantwoordelijke persoonlijkheid centraal staat. De kinderen spelen immers volwassenen na met alle verantwoordelijkheden die erbij horen?

Lees verder

Laat ze spelen!

“Heb je ook een fiets te koop? Hoeveel centjes?” Met rode wangen staat mevrouw Hannah bij de fietswinkel. Fietsenmaker Levi kan haar wel helpen en na het afrekenen fietst mevrouw weg op haar driewieler. Erg hard kan ze niet, want overal in de klas hangen verkeersborden: Je mag hier niet harder dan 5 km.

Ondertussen is in de fietswerkplaats Mike in zijn werkschort druk bezig met het plakken van een band. In een ‘handleiding’ kijkt hij hoe dat moet. Bella maakt een fiets rijklaar, door ‘m schoon te maken met een spons…

Lees verder

Van spelen of leren naar spelen en leren

Ook de PO-raad laat van zich horen als het gaat om spelen en leren. Steeds weer worden deze twee begrippen tegenover elkaar gesteld. Daarom interviewde de PO-raad zowel Bea Pompert van De Activiteit als Jopie de Boer van de Ijsselgroep. Het onderwerp: spelen EN leren. Lees het artikel en duik in de wereld van bloemen en schuursponsjes.

Lees verder