Workshops

Ook dit jaar spelen de workshops weer een belangrijke rol: je kunt rekenen op een leerzaam en inspirerend programma. Volledig toegespitst op jouw dagelijkse praktijk. Persoonsvorming van het jonge kind staat centraal. En jij bepaalt natuurlijk zelf welke workshops je in de middag volgt. Klik op de titel van de workshop en lees meer over de inhoud.

Ben je eruit? Meld je dan aan.

A Drama; persoonsvorming van het jonge kind in de kunst

Wilke van der Molen - docent drama Hogeschool Viaa

En toen was jij… en toen was ik…
Kinderen spelen, altijd en overal. Doen alsof zit in hun aard. Drama-activiteiten sluiten daarom naadloos aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om spelenderwijs en nieuwsgierig de wereld te ontdekken. Door drama leren de leerlingen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving.
Maar hoe kun je drama bewust inzetten om te werken aan relatie, competentie en autonomie? Hoe bouw je een goede dramales op en zorg je voor een veilig klimaat waarbij kinderen worden uitgedaagd daadwerkelijk te leren over zichzelf, de ander en de omgeving?
In deze workshop ervaren we dat vanuit concrete dramawerkvormen.

B Spelend omgaan met verschillen – Hoeken die betekenisvol zijn voor íeder kind

Ellen de Haan - onderwijsadviseur IJsselgroep

Iedere kleuterleerkracht werkt aan een rijke speelleeromgeving met betekenisvolle hoeken, toch? Dat hebben kinderen immers nodig om te kunnen groeien. Dat weten we allemaal. Maar…. betekenisvol, wat is dat? En geeft ieder kind dezelfde betekenis aan zijn omgeving? Waar zie je verschillen in je groep? Herkent ieder kind in een hoek de mogelijkheden voor spel?
Als de speelleeromgeving betekenisvol moet zijn voor ieder kind, dan hebben we de kinderen zelf nodig bij de inrichting. Hoe doe je dat? Hoe creëer je samen met de kinderen een rijke speelleeromgeving die voor iedereen betekenisvol is, waarin elk kind tot zijn recht komt?

C Wie ben jij als leerkracht?

Joyce Couprie - onderwijsadviseur Centraal Nederland

Als je met jonge kinderen werkt, vraag je je voortdurend af wat er uit deze jonge levens aan het ontspruiten is. Het kind dat nu steeds pleisters plakt, wordt zij later een dokter? Maar ook: welk karakter is erin gelegd, wat wordt gestimuleerd door ouders en welke bijdrage kun jij leveren? Het duurt nog lang voor ze volwassen zijn, maar de sporen worden in de jonge jaren gevormd. Als professional kijk jij waarschijnlijk ook weleens terug. Speelde jij vroeger al ‘schooltje’? Of juist niet? Wie ben jij? Waar kom je vandaan en wat heb je meegekregen? Hoe ben je geworden wie je nu bent? Waar zijn je normen op gebaseerd? Als je die vragen doortrekt naar de praktijk van alle dag kun je jezelf afvragen: waar liggen de grenzen van mijn normatieve professionaliteit? Wat betekent het vak van leraar voor mij? Durf ik ook pedagoog te zijn? In deze interactieve workshop denken we met elkaar over deze vragen na.

D Talent is wie je bent!

Els Pronk - medeauteur van de Juniortoolbox Ik kies voor mijn talent, de talentenkaarten en het Blij met mij boek

Talentontwikkeling is wat we voor alle kinderen wensen. Maar het ontdekken van talenten helpt ons ook om achter het gedrag van kinderen te kijken, zodat we vooral ook bij deze kinderen groei van binnenuit kunnen stimuleren. Hoe kunnen we, op een waarderende en talentgedreven manier, kinderen helpen als ze minder lekker in hun vel zitten? En hoe kunnen we hun omgeving daar op een goede manier bij betrekken? Tijdens deze workshop gaan we ruiken en proeven aan de waarderende houding die nodig is om talent te ontdekken en stimuleren.

E Zelfsturing bij jonge kinderen

Tonnis Bolks - docent pedagogiek Hogeschool Viaa

In de kleuterklas wordt ziekenhuisje gespeeld. De kinderen kiezen zelf hun rol: twee verpleegkundigen, een dokter en een patiënt. Zodra die verdeling rond is, begint de patiënt te kreunen van de pijn. De dokter geeft opdrachten en zegt wat er moet gebeuren. De kinderen blijven in hun rol en vragen wat er is en stellen ander impulsief gedrag uit; zelfs de echte spuit blijft op de onderzoekstafel liggen.
Veel van zulke activiteiten worden toegepast zonder dat leerkrachten zich ervan bewust zijn dat ze hiermee zelfsturing stimuleren. Wist je dat je dit gericht kunt stimuleren, bijvoorbeeld door het maken van spelscripts of de inrichting van je hoek? In deze workshop gaan we op zoek naar de kracht van wat we onbewust al doen aan het bevorderen van zelfsturing bij jonge kinderen.

F Interactie in beeld

Eline Rottier - onderwijsadviseur IJsselgroep

Goed contact, een gouden moment, prachtig om te zien. In deze workshop gaan we samen beelden bekijken die ons iets vertellen over interactie. Interactie is er de hele dag. Maar wat gebeurt er dan precies? En wat zijn goede interactievaardigheden? Hoe zien die er uit? En hoe kan je ze versterken en zo zorgen voor meer gouden momenten?
We gaan op zoek naar antwoorden op deze vragen. Goede interactievaardigheden zijn altijd gericht op het tegemoet komen aan de psychologische basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie.
We gaan het uitgebreid bekijken, in de meest letterlijke zin van het woord, want in deze workshop staan beelden centraal! Kijk je mee?

G Filosoferen met kleuters

Fabien van der Ham - filosofiejuf, schrijver en ontwikkelaar lesmateriaal

Het is zeer verrassend om te filosoferen met kinderen. Hun redeneringen zijn vaak ontroerend, origineel, creatief en ook verbazingwekkend slim. Filosoferen klinkt moeilijk en vaak wordt gedacht dat het niet geschikt is voor kinderen, maar dat is onzin. Iedereen kan het, zelfs als je pas vier jaar bent! Sterker nog: het is een aangeboren behoefte om te willen weten hoe het leven in elkaar zit. Kinderen stellen niet voor niets honderden waarom-vragen. Filosofiejuf Fabien van der Ham laat zien hoe u op een laagdrempelige manier met filosoferen met kinderen kunt starten.

H Hart, Handen & Houtskool - Creatief aan de slag met persoonsvorming

Saskia Koper, creatief kindertherapeut en Chantal Vermeer, inspirator

Wat fijn dat JIJ er bent! Een klas vol kinderen. Ieder kind is anders, uniek en met zijn eigen gebruiksaanwijzing. En aan jou, de leerkracht, om deze kinderen te zien en een zetje te geven in hun ontwikkeling. Dat is soms lastig! We moeten al zoveel; hoe ga je werken aan de persoonsvorming van ieder kind? We willen graag dat kinderen gedurende hun schoolcarrière groeien in mens- en levenskunde. De kinderen klaarstomen als mensen die vol vertrouwen de maatschappij in stappen. Hoe doen we dat? Door persoonsontwikkeling centraal te stellen en hen te helpen in het maken van keuzes die passen bij hun individuele, authentieke persoonlijkheid. Aan de hand van praktische (creatieve) voorbeelden kijken we naar hoe je dit proces goed kunt begeleiden en stimuleren. We laten zien hoe je kunt lesgeven vanuit je hart kunt inzetten voor persoonlijke groei van de kinderen.

I Zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfacceptatie

Thea van Alen - onderwijsadviseur IJsselgroep

‘Als iets niet lukt, begin dan gerust nog een keer!’ Met deze woorden sloot Maarten van der Weijden afgelopen zomer zijn monsterzwemtocht af. We weten dat je voor zo’n meesterlijke prestatie van alles in huis moet hebben maar vooral ook vertrouwen in jezelf. Hoe zit dat met de kinderen in jouw groep? Zijn dat ‘kleine Maartens’ in de dop?
In deze workshop laat ik je niet zwemmen, maar probeer ik samen met jullie voet aan wal te krijgen om kinderen beter toe te rusten om vol vertrouwen de wereld te ontdekken, nieuwe dingen te leren en te kunnen omgaan met tegenslag. We gaan middels een infoblok, een aantal werkvormen en oefeningen aan de slag met ‘wat is zelfbeeld, zelfvertrouwen, hoe kunnen we het zelfbeeld van kinderen positief beïnvloeden’ en vooral ook ‘wat kunnen kinderen zelf doen om (meer) te vertrouwen op zichzelf’.

J Wie is dit kind?

Nicole van Amelsvoort - MEd (specialisatie Jonge Kind), leerkracht groep 1-2 en rubriekauteur van het vakblad HJK

Als leerkracht moet je (letterlijk) oog hebben voor alle aspecten van de persoonsontwikkeling. De vraag is of we nog wel weten waar we dan naar moeten kijken? In een tijd waarin cognitieve, meetbare doelen centraal staan, worden de ongrijpbare aspecten, de niet-meetbare, vaak niet meer gezien. En het zijn juist deze ontwikkelingsaspecten die zoveel vertellen over een kind, zijn spel en zijn verhaal. In deze workshop neem ik je, met behulp van een kijkwijzer, graag mee in een spelobservatie zónder normering, maar mét een open en holistische kijk. Een observatie waarin je het kind echt ontmoet door je niet te richten op ‘Wat kan dit kind?’, maar juist op ‘Wie is dit kind?’. Om optimaal te kunnen oefenen met de kijkwijzer nodig ik je uit om een kort filmpje van een spelend kind mee te nemen.

K Mag ik leren op mijn manier?

Eize Stamhuis - docent pedagogiek hogeschool Viaa

Je hoort het overal in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en zou bijdragen aan een positiever zelfbeeld en betere opbrengsten! Maar is `eigenaarschap’ iets voor jonge kinderen? Past dat bij elke visie? Hoe ver zijn we inmiddels met dit onderwerp?
Samen met enkele leerkrachten die specifiek met `eigenaarschap’ werken bij jonge kinderen delen we ervaringen met bv. Portfolio’s, doelenmuur, werkvormen voor eigenaarschap en gaan we in op de vragen waar jullie mee komen.

L Wat moet je weten over bijzondere kleuters?

Nicole Wassink, onderwijsadviseur Centraal Nederland

In deze workshop over gedragsproblemen bij jonge kinderen ontdek je hoe buitengewoon jonge kinderen kunnen zijn. Je leert welk gedrag hoort bij de gemiddelde ontwikkeling van jonge kinderen en wanneer je spreekt van gedrag dat extra zorg vraagt, zoals: adhd, autisme, selectief mutisme, dcd, etc. Aan de hand van een aantal casussen wordt je meegenomen in een veelzijdige kleuterklas. Je krijgt tips hoe je de onderwijsbehoeften van deze kinderen het beste kunt inpassen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast leer je extra vaardigheden om deze kinderen te ondersteunen en hoe je met ouders hierover kunt praten.

M In gesprek met jonge kinderen: praten of luisteren?

Christel Vreekamp - onderwijsadviseur Centraal Nederland

Vind jij werken met kinderen ook zo fantastisch om te doen? Krijg jij energie van die stralende ogen, pure verhalen en oprechte interesses? Het mooie aan ons vak is dat wij met deze prachtige kinderen gesprekken mogen voeren. Er wordt steeds meer verwacht van onderwijsprofessionals in deze gespreksvoering. Kinderen vertellen vaak open over hun gevoel en ervaringen in een (voor hen) veilige omgeving. Hoe je als onderwijsprofessional in gesprek kan gaan met het jonge kind komt in deze workshop aan de orde. Moet je juist praten of luisteren? Na een korte verdieping in de theorie gaan we praktisch aan het werk en oefen je verschillende (nieuwe) werkvormen om kindgesprekken te voeren. In deze workshop is ruimte om van en met elkaar te leren en ervaringen op te doen voor de praktijk van alle dag.

N Karaktereducatie met Deugdenvriendjes!

Annelies Wiersma – auteur, trainer, ontwikkelaar Kei in Deugden Programma®

Eerlijkheid, geduld en vastberadenheid zijn voorbeelden van onmisbare karaktereigenschappen voor een gelukkig leven. School is bij uitstek de plek om hierin te oefenen met kinderen, maar hoe pak je karaktereducatie aan? Hoe maak je er tijd voor? Tijdens deze praktische workshop ervaar je hoe je 'deugden' op een speelse en vanzelfsprekende manier kunt integreren in reguliere lessen. Maak bovendien kennis met hulpmiddelen, zoals de Deugdenvriendjes kaartenset (52 deugdenkaartjes) en Deugdenvriendjes handpoppen. Het resultaat is een prettige sfeer in de klas en enthousiaste kinderen die met een rugzak vol waardevolle deugden naar groep 3 doorstromen.