Impressie Meet Up

Op 21 november waren ruim 80 leerkrachten onderbouw aanwezig bij de eerste ROB-dag Meet Up met als thema ‘Durf te spelen’: een inspirerende bijeenkomst over goed kleuteronderwijs en spelend leren. Georganiseerd door de IJsselgroep en Hogeschool Viaa.

Jolande Kelder opende de Meet Up en blikte kort terug op de vorige ROB-dag. Vervolgens sprak Hermine van Hemert over de kracht en de kaders van Spelend Leren.

Hermine van Hemert (inspectie)

Overtuigend deelde zij haar visie op goed kleuteronderwijs: laat het spel voorop staan en leg uit aan je directeur waarom je de dingen doet zoals je ze doet.

Mooie vragen

Om dit te illustreren stelde zij mooie vragen:
“Wie vindt het onderwijs in groep 1 en 2 een onmisbare basis voor de ontwikkeling van de basisschoolleerling?” (alle aanwezigen staken hun hand omhoog). Haar vervolgvraag was: “Wie heeft op school een kleuterbeleidsplan?” (slechts een paar handen gingen in de lucht)

Advies

Ook gaf zij een mooi advies om direct toe te passen:
beschrijf je visie op het onderwijs in groep 1 en 2. Bespreek dit met je directeur en stel samen vast wat daarin belangrijk is en wat je wilt ontwikkelen. Ook heel belangrijk: neem de bestuurder mee in het verhaal. De bestuurder draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid en is bovendien voor de inspectie de belangrijkste gesprekspartner.

Audio-opname en presentatie

Benieuwd naar de ideeén van inspecteur Hermine van Hemert?
Beluister dan het interview dat vlak voor de Meet-Up met haar werd gehouden, of download haar PPT.

Audio-opname

Presentatie

Good practices

Uiteraard was er veel aandacht voor de praktijk. Twee scholen gaven (onder andere met een film) een inkijk in hun wereld van spel en leren: Het Visnet uit Elst werkt in de kleutergroepen vanuit een ontwikkelingsgerichte aanpak en De Optimist uit Lelystad werkt vanuit actief leren aan de SLO-doelen. Beide scholen waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Hierbij kwam ook naar voren: waarom al die werkjes? De hoeken zijn veel belangrijker.

Quotes van deelnemers

  • "Wat fijn dat verhaal van de inspectie, dit moet onze directeur ook horen"
  • "Een mooie bijeenkomst: kort maar wel krachtig"
  • "Het was een zinvolle mooie Meet up! Fijn ook het verhaal van inspectrice Hermine"

WIL JE ALLES WETEN OVER DE VOLGENDE MEET UP EN DE ROB-DAG OP 18 MAART 2020? MELD JE DAN AAN VOOR DE E-NIEUWSBRIEF